• Venujte nám prosím 2% z podielu vašich daní

  Prosím, nezabudnite na nás s podielom z dane z príjmov za rok 2023. Venovať Váš podiel z daní nám môžete tak, že pri predkladaní vyhlásenia o ročnom zúčtovaní dane k 15. februáru 2024 uvediete, že 2%z daní z príjmu PO a FO za účtovný rok 2023 poskytnete občianskemu združeniu Liga zdravia Slovensko.

  Bez vašej pomoci nebudeme môcť pripraviť rekondično-integračné pobyty, športové hry, organizovať edukáciu a osvetu v prevencii a vydávať občasník Ligáčik zdravia.

  Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Liga zdravia Slovensko, občianske združenie, budete potrebovať nasledovné formuláre:

  Identifikácia

  Identifikácia o.z. pre účely daňového priznania:


  Adresa: Ferka Urbánka 3675/1, 91701 Trnava

  IČO: 42293219

  Právna forma: Občianske združenie

  IBAN číslo účtu: SK5375000000004018046291 / kód banky: 7500
  (Československá obchodná banka, a.s.)

  www.ligazdravia.eu

  Veľmi pekne ďakujeme v mene 300 členov nášho občianskeho združenia.

  Viac tu: www.ligazdravia.eu