• Predsedníctvo

  Organizačná štruktúra

  Vilma Houbová

  Predsedníčka o.z.

  Telefón: +421 903 218 052

  Email: ligazdravia@gmail.com

  Ing. Stanislava Zelenáková

  Podpredsedníčka o.z.

  Telefón: +421 903 218 052

  Email: ligazdravia@gmail.com

  Mgr. Anna Fajčíková

  Tajomníčka o.z.

  Telefón: +421 903 218 052

  Email: ligazdravia@gmail.com

  Ing. Vladimír Houba

  Hospodár o.z.

  Telefón: +421 903 218 052

  Email: ligazdravia@gmail.com

  Vlasta Urbanová

  Revízor o.z.

  Telefón: +421 903 218 052

  Email: ligazdravia@gmail.com