• Ako sa stať členom?

  1

  Kritériá prijatia

  2

  Prihláška

  Napíšem cez Kontakt LZ SR a bude mi zaslaná prihláška.

  3

  Overenie

  Boli splnené podmienky členstva?

  4

  Platba

  Zaplatím poplatok

  5

  Som členom!

  Vitaj nový člen! Posielame ti preukaz člena LZ, ktorý ale zostáva majetkom LZ SR.

 • Členstvo

  Členstvo v Lige zdravia Slovensko, o.z. je dobrovoľné.

  Podmienky členstva:

  • členom sa môže stať každý plnoletý občan SR, ktorý prejaví o členstvo záujem
  • členom sa môže stať i právnická osoba, ktorá prejaví o členstvo záujem
  • podmienkou vzniku členstva je riadne vyplnená a podpísaná písomná prihláška za člena, v ktorej záujemca prejaví súhlas so stanovami občianskeho združenia a zaviaže sa plniť povinnosti vyplývajúce z členstva v združení
  • členstvo vzniká na základe vyplnenej prihlášky a zaplatením členského poplatku
  • dokladom o členstve je členský preukaz, ktorý je majetkom LZ SR, o.z.

  Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.