AOPP - OCENENIE

“MOJ LEKÁR“ A MOJA SESTRA

7. celoslovenská pacientská konferencia, ktorá sa uskutočnila dňa 24.11.2023 v Bratislave bola aj tento rok spojená s udeľovaním ocenení AOPP – Môj LEKÁR a Moja SESTRA. Pacientské organizácie tým vzdávajú hold výnimočným lekárom a sestrám, ktorí sú vďaka svojej empatii, obetavosti a vysokému nasadeniu mimoriadnym prínosom pre pacientov.

Liga zdravia Slovensko o.z. nominovalo do kategórie “Môj LEKÁR“ pani doktorku MUDr. Andreu Vándorovú – primárku geriatrického oddelenia vo Fakultnej nemocnici Trnava. Geriatrické oddelenie pod vedením pani primárky má za úlohu nielen predĺžiť život pacientov, ktorí na oddelenie prichádzajú, ale tiež dosiahnuť čo najlepšiu kvalitu ich života a sebestačnosť. Pani doktorka sa vyznačuje empatickým prístupom k seniorom. Aktívne spolupracuje s Ligou zdravia Slovensko v Trnave, s mestom Trnava a Trnavským samosprávnym krajom. Za svoje nasadenie a celoživotnú prácu dostala ocenenie v kategórii „Môj LEKÁR“. Srdečne gratulujeme.

Liga zdravia Slovensko o.z. nominovalo do kategorie „Moja SESTRA“ dipl.s. Dagmar Kilianyovú. Ako zdravotná sestra pracuje na jednotke intenzívnej starostlivosti a taktiež na ambulancii pohotovostnej služby. Stará sa o pacientov, ktorí sa ocitli v neľahkých životných situáciách a podmienkach. Zúčastňuje sa aj rôznych športových udalostí a akcii Ligy zdravia Slovensko, kde pracuje ako zdravotný dozor. Sestra Kilianyová neberie svoju prácu ako povolanie, ale ako poslanie Za svoje nasadenie a celoživotnú prácu dostala ocenenie v kategórii „Moja SESTRA“. Srdečne gratulujeme

broken image

 

broken image