KONFERENCIA PRI PRÍLEŽITOSTI

10. VÝROČIA

LIGY ZDRAVIA SLOVENSKO

Piatkové popoludnie 19. mája 2023 bolo slávnostným popoludním. Stretli sme sa na SOŠ Obchodu a služieb v Trnave, aby sme zosumarizovali desať rokov nášho pôsobenia, spoločne zaspomínali na to, čo všetko sme spolu zažili, dosiahli, porozprávali sa o tom, kam sme sa posunuli a strávili príjemný večer pri dobrom jedle.

Občianske združenie Liga zdravia bola založené v máji 2013 a v roku 2016 sa stalo členskouorganizáciou platformy pacientských organizácií – Asociácie na ochranu pacientov. Vsúčasnej dobe má 320 členov po celom Slovensku. Od roku 2015 každý rok vychádza Ligáčikzdravia – občasník, ktorý prináša sumár aktivít i odborné články špecialistov.

Počas uplynulých desiatich rokov sme spolupracovali s nespočetným množstvom lekárov, zdravotníckych pracovníkov i inými občianskymi združeniami. Podarilo sa nám niekoľkokrát úspešne získať finančné prostriedky vo forme dotácií, alebo forme inej podpory na našu činnosť či už od Mesta Trnava, Trnavského samosprávneho kraja i komerčných subjektov.

Vďaka úsiliu a nadšeniu našich spolupracovníkov a vernosti našich členov sa nám desať rokov darí združovať ľudí – našich členov a prinášať im v spolupráci s odborníkmi z rôznych lekárskych odborov a organizácií užitočné, podnetné a najmä zdraviu prospešné informácie. Medzi naše už etablované podujatia v Trnavskom kraji patria edukačné popoludnia s lekármi z rôznych oblastí. Obľúbené sú pravidelné liečebno-rehabilitačné pobyty v kúpeľoch Turčianske Teplice, ktorých sa zúčastňuje priemerne okolo 50 členov, ktorí počas pobytu absolvujú rehabilitácie, plávanie v aquaparku a rôzne pohybové aktivity. Keďže pohyb je jedným z pilierov zdravia, organizujeme športové hry pre našich členov po celom Slovensku

Aktívne spolupracujeme s inými OZ ako napríklad Únia nevidiacich, KlauDia a iné. Našim členom sa poskytujú zľavy vo vybraných lekárňach, optikách a pedikúrach. Pravidelne sa zúčastňujeme kongresov Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu. Každoročne nominujeme na ocenenie „Môj lekár“ a „Moja sestra“, ktorí bývajú ocenení na celoslovenskej pacientskej konferencii, ktorú usporadúva AOPP.

Vďaka vzdelávaniu a sieťovaniu sa nám darí plánovať a prinášať neustále nové podujatia. Ostatný rok sa nám podarilo zorganizovať prvý raz Deň prevencie zdravia v spolupráci s Trnavským osvetovým strediskom. Rok 2023 odštartovali vo februári úspešné preteky „Krňačky“ pod taktovkou starostu obce Turecká. Vo februári sme sa stretli na ďalšom cykle Prednáškového popoludnia, ktorý sa uskutočnil na pôde Trnavskej univerzite, v Študentskom domove P. Pazmáňa. Naši členovia si mohli vypočuť prednášky na tému imunity, prvej pomoci či možnosti regeneračných procesov v organizme. V Bardejovských kúpeľoch sme sa 21. a 22. apríla zúčastnili 9. ročníka konferencie Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu. Príjemné podujatie plné zábavy a milých ľudí sme zažili ako hostia 20. júna na podujatí Dia deň pre deti, na ktorom sa krstil maskot OZ KlauDia – kvapka inzulínu menom Zulinka. Členovia Ligy zdravia prišli 15. júla podporiť už 26. ročník Halušky Fest Turecká – majstrovstvá vo varení a jedení bryndzových halušiek.

Veríme, že tak ako počas mnohých našich podujatí a stretnutí v uplynulých desiatich rokoch, nájdete aj v tých nasledujúcich pripravovaných aktivitách niečo, čo vám pomôže skvalitniť a spríjemniť váš život, aby vaše fyzické i psychické zdravie naďalej prekvitalo.

broken image
broken image
broken image
broken image
broken image